#1 Úvod

Toto video je len úvod k jednotlivým povzbudeniam. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať.