video

#8 Bratstvo

Drahí bratia kňazi. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať v budovaní kňazského spoločenstva.

Pozrieť slovko

video

#7 Eucharistia

Drahí bratia kňazi. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať v láske ku adorácii Eucharistie.

Pozrieť slovko

video

#6 Homília

Drahí bratia kňazi. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať v našej kňazskej službe ohlasovateľov.

Pozrieť slovko

video

#5 Miesto prvého kontaktu

Drahí bratia kňazi. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať v našej kňazskej službe. Nech budujeme miesta, kde sa ľudia pri nás budú cítiť prijatí.

Pozrieť slovko

video

#4 Svätá omša

Drahí bratia kňazi. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať v našej kňazskej službe pri stole Pánovho oltára.

Pozrieť slovko

video

#2 Modlitba

Drahí bratia kňazi. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať v našej kňazskej modlitbe.

Pozrieť slovko

video

#1 Úvod

Toto video je len úvod k jednotlivým povzbudeniam. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať.

Pozrieť slovko