#1 Úvod

Drahí bratia kňazi. Pri stretnutí so Svätým Otcom v Ríme mi Svätý Otec ukladal na srdce, aby som bol oporou a uprostred svojich kňazov. Dovoľte mi, aby som vás aj prostredníctvom týchto videí, ktoré vám budem zasielať každú nedeľu, povzbudzoval na vašej kňazskej ceste. Toto video je len úvod k jednotlivým povzbudeniam. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať.
Váš biskup František.


Váš biskup František.