#9 Sväté Písmo

Drahí bratia kňazi. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať v láske ku Božiemu Slovu.


Váš biskup František.

#8 Bratstvo

Drahí bratia kňazi. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať v budovaní kňazského spoločenstva.


Váš biskup František.

#7 Eucharistia

Drahí bratia kňazi. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať v láske ku adorácii Eucharistie.


Váš biskup František.

#6 Homília

Drahí bratia kňazi. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať v našej kňazskej službe ohlasovateľov.


Váš biskup František.

#5 Miesto prvého kontaktu

Drahí bratia kňazi. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať v našej kňazskej službe. Nech budujeme miesta, kde sa ľudia pri nás budú cítiť prijatí.


Váš biskup František.

#4 Svätá omša

Drahí bratia kňazi. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať v našej kňazskej službe pri stole Pánovho oltára.


Váš biskup František.

#3 Služobník milosrdenstva

Drahí bratia kňazi. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať v našej kňazskej službe milosrdných služobníkov.


Váš biskup František.

#2 Modlitba

Drahí bratia kňazi. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať v našej kňazskej modlitbe.

#1 Úvod

Toto video je len úvod k jednotlivým povzbudeniam. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať.