#9 Sväté Písmo

Drahí bratia kňazi. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať v láske ku Božiemu Slovu.


Váš biskup František.