#7 Eucharistia

Drahí bratia kňazi. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať v láske ku adorácii Eucharistie.


Váš biskup František.