#6 Homília

Drahí bratia kňazi. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať v našej kňazskej službe ohlasovateľov.


Váš biskup František.