#5 Miesto prvého kontaktu

Drahí bratia kňazi. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať v našej kňazskej službe. Nech budujeme miesta, kde sa ľudia pri nás budú cítiť prijatí.


Váš biskup František.