#4 Svätá omša

Drahí bratia kňazi. Nech aj prostredníctvom tohto môžeme spoločne rásť a napredovať v našej kňazskej službe pri stole Pánovho oltára.


Váš biskup František.